• ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ !
  ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ !
 • 21 Ноември - "Ден на Християнското семейство"
  21 Ноември - "Ден на Християнското семейство"
 • Честит празник !
  Честит празник !
 • Златен Ноември
  Златен Ноември
 • Успешна учебна година
  Успешна учебна година
 • 29 юни – Ден на безопасността на движението по пътищата
  29 юни – Ден на безопасността на движението по пътищата
  29 юни – Ден на безопасността на движението по пътищата
 • Мястото на детския смях
  ДГ "Звънче"
  Мястото на детския смях
  В отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на децата се грижат педагогическите специалисти, които имат ясна мотивация за дейността си, притежават знания, умения, нагласи за творческа работа.
 • 1 ЮНИ - ДЕН НА ДЕТЕТО
  1 ЮНИ - ДЕН НА ДЕТЕТО
  Елате заедно да се веселим !
 • Нов проект
  Нов проект
  „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • ПРОЕКТ "АПСПО"
  ПРОЕКТ "АПСПО"
  ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“
 • Детски празник в НИХЗИ – Орешак и куклен театър в троянските детски градини за 1 юни
  Детски празник в НИХЗИ – Орешак и куклен театър в троянските детски градини за 1 юни
  Участие на децата от изнесена група "Дъга" с.Борима
 • Изнесени групи с.Борима и с.Голяма Желязна
  Изнесени групи с.Борима и с.Голяма Желязна
Добре дошли в официалния сайт на Детска градина "Звънче" с.Калейца

Добре дошли в официалния сайт на Детска градина "Звънче" с.Калейца

В душата на всяко дете

звучи красива песен.

Нашата задача е да 

увеличим звука !

Днес играем, утре ще летим

Проекти

Почит към Апостола
АПСПО

Галерия