БДП

Безопасност на движението по пътищата (БДП)

Най – голяма опасност, застрашаваща здравето и живота на децата, остава движението по пътищата. Децата са активни участници в уличното движение като пешеходци, велосипедисти, пътници в транспортните средства.