БДП

Безопасност на движението по пътищата (БДП)

Най – голяма опасност, застрашаваща здравето и живота на децата, остава движението по пътищата. Децата са активни участници в уличното движение като пешеходци, велосипедисти, пътници в транспортните средства.

 Безпопасно движение по пътищата

Дейностите в детската градина, свързани с БДП са насочени към придобиване на конкретни знания, умения и отношения от децата, към спазване на обществени правила и норми за лична и колективна безопасност на пътя. Заложените от учителите задачи осигуряват спираловидно и системно надграждане през цялата учебна година.

Научи повече