За нас

За нас

Dетска градина "Звънче" с.Калейца е институция, която осигурява предучилищно образование за деца от три до седем годишна възраст. 

Детска градина "Звънче" е детска градина (с нощуваща група) и общинско финансиране. В момента ДГ е позиционирана в основната сграда, намираща се в с.Калейца и две изнесени групи - в с.Борима и с.Голяма Желязна. 

Две групи, сформирани по възрастов признак и по желание на родителите се намират в ДГ "Звънче" с.Калейца. 

Сградата, в която се помещава детското заведение е обновена и ремонтирана по проект за ремонт и реконструкция на шест сгради на учебни и детски заведения на територията на община Троян. Обновени са всички занимални, санитарните възли, коридорите. Новите кътове и съоръжения за игра на открито предразполагат децата към избор на дейност и удовлетворение от играта на открито.

Детското заведение е оборудвано със съвременни ИКТ – мултимедия,интерактивна дъска,лаптопи,озвучителна техника, автодидактични игри по различните образователни направления. Изброените средства разнообразяват образователната среда в детската градина, стимулират говорните умения на децата от предучилищна възраст и реализират различни игрово – познавателни, и практически ситуации.