Екип

В момента в детска градина „Звънче”- с.Калейца се отглеждат с много любов и професионализъм 59 деца, разпределени в четири възрастови групи както следва: 

Разновъзрастова "А" група" Слънчо" ;  Разновъзрастова "Б" група "Мечо Пух" в основн сграда с.Калейца;

и две изнесени групи в с.Борима и с.Голяма Желязна:

Разновъзрастова "В" група с.Борима / защитена /;

Разновъзрастова "Г" група с.Желязна;

За  децата в детска градина „ Звънче" се грижат:

 • Павлина Муташка- Директор;
 • Красимира Тодорова - старши учител - основна сграда;
 • Ани Гърбовска - учител - основна сграда;
 • Снежана Парашкевова - учител - основна сграда;
 • Нина Кръстева - учител - изнесена група с.Борима;
 • Павлина Станева - учител - изнесена група с.Борима;
 • Мариана Тургенева - учител - изнесена група с.Голяма Желязна;
 • Мария Мирчева - учител - изнесена група с.Голяма Желязна;
 • Пом.възпитатели основна сграда: Павлина Борисова, Елия Георгиева, Елена Кирилова,   Галя Пъдевска;
 • Медицинско лице основна сграда: Веска Лавчиева;
 • Медицинско лице в изнесени групи: Стефка Чолакова;
 • Помощник възпитател в изнесена група с.Борима: Борислава Съева;
 • Помощник възпитател в изнесена група с.Голяма Желязна: Марияна Стоянова