Награди и отличия

Награди и отличия

Група "Катеричка" с.Голяма Желязна с Грамота за участие в конкурс за детска рисунка.