Обществен съвет

Обща информация

Тук ще откриете Правилник за създаването, устройството и дейността на обществения съвет към
детска градина „Звънче” , Утвърден от Директора - Т. Лунголова