Прием в ДГ "Звънче"

Уважаеми родители,

По повод  въпроси, относно приема на децата в детската градина Ви информираме:

За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи:

  • Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар и данни за имунизационния статус на детето;
  • Отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;
  • Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детска градина;
  • Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен.

Обръщаме внимание, че при децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни. Декларацията може да изтеглите от прикачения ни файл.

За деца, които възобновяват посещенията си в детската градина след отсъствие за повече от два месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.