Безпопасно движение по пътищата

Безпопасно движение по пътищата

Дейностите в детската градина, свързани с БДП са насочени към придобиване на конкретни знания, умения и отношения от децата, към спазване на обществени правила и норми за лична и колективна безопасност на пътя. Заложените от учителите задачи осигуряват  спираловидно и системно надграждане през цялата учебна година.