Ръководство

Екип на ДГ " Звънче" с изнесени групи в с.Борима и с.Голяма Желязна

Директор - Павлина Муташка

 

Осигурени са много добри условия за възпитание и обучение, съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата.В подготвителната група са създадени оптимални условия за доминираща учебна среда.