Ръководство

Екип на ДГ " Звънче" с изнесени групи в с.Борима и с.Голяма Желязна

Директор - Павлина Муташка

 

Осигурени са много добри условия за възпитание и обучение, съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата.В подготвителната група са създадени оптимални условия за доминираща учебна среда.

 

Екип на група "Слънчо" /1 и2 възр.гр./            Екип на група "Мечо Пух" /3 и 4възр.гр.                                                                    

Учители:Ани Гърбовска и Павлина Станева           Учители: Красимира и Снежана Лалева                                       

                          Пом.възпитатели:  Павлина Борисова, Елия Георгиева, Елена Кирилова,   Галя Пъдевска   

                          Медицинско лице: Веска Лавчиева                                           

 

Екип на група "Дъга" с.Борима                                  Екип на група ""  с.Голяма Желязна

Учители: Нина Кръстева и Гергана Нейчева                    ители:  Марияна Тюргенева и Мария Мирчева

  Пом.възпитател: Борислава Съева