Тържество по случаи завършването на децата от ДГ "Звънче" с.Калейца

Тържество по случаи завършването на децата от ДГ "Звънче" с.Калейца

Тържество по случаи завършването на децата от ДГ "Звънче" с.Калейца