Честит 50-ти юбилей на Детска градина “Звънче” с.Калейца!

Честит 50-ти юбилей на Детска градина “Звънче”  с.Калейца!

Честит 50-ти юбилей на Детска градина “Звънче” с.Калейца!